•  
    Autor: Mira Adanja-Polak

    Ideolog, prosvetitelj, pobornik za ženska prava je Beti Fridan, ranije domaćica, majka, supruga, a danas prvenstveno feminist, vođ ogromnog broja američkih žena, pisac mnogih knjiga. Zasad ćemo pomenuti samo omu s tiražom od pet miliona primeraka. Mistika žena je ujedno i bukvar „kako biti žena u Americi“. Liftom odlazimo na četrdeseti…