• Autor: Mira Adanja-Polak

    Kada neko daleko, na par hiljada kilometara od Beograda upita: „Šta ima novo“, a ja u kratkom i skupom telefonskom razgovoru treba da odigram agencijski teleprinter, onda iz Beograda javljam da u njemu, bez obzira na sve užase, more i obračune, nije dosadno. Beogradski televizijski program još uvek Beograd tretira kao velegrad i glavni…