• Autor: Mira Adanja-Polak

    Sedim uvijena u ćebe. Gledam kroz okruglo prozorče mašine za pranje kako se obrće veš različitih boja. Deterdžent je uvozan. Kupila sam ga na pijaci. Sa televizora dopire do mene glas spikera koji apeluje da se isključuje struja, jer ako to ne činimo, Beograd će ostati u mraku nekoliko dana. „Deep freeze“ je prepun. Ubijene su životinje:…