• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Ima kod nas na televiziji novinara kojima se, kada sebe prvi put ugledaju na ekranu ili kada ih prepozna komšiluk, zavrti u glavi…“ Mira Adanja-Polak je novinar na beogradskoj televiziji već dvadeset godina. Majka jednog sina, supruga inženjera. Ime ove novinarke uvedeno je u američke i evropske enciklopedije novinarstva. Prva je…