Misliti pozitivno – 17 decembar 2017.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Kada se dođe do kraja godine, uvek se nešto sumira i određuje ali je vrlo važno znati koliko ste bili u mogućnosti da ostvarite neke svoje želje ili da učinite neko dobro delo. Tri primera sam izdvojila jer svaki na svoj način govori o realizaciji onoga što su ove ličnosti sebi zacrtale. Gospođa Branka Karakašević , koja odlazi iz svog stana u Beogradu u Ameriku, klavir na kome je svirala…