Rizičan život Vere Cedrel – 25. jun 2017.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Posao Vere Cedrel samo je naoko zanimljiv i dinamičan. Ova žena nosi „glavu u torbi“. Srela sam je pre nekoliko godina kad je na Bliskom Istoku išla sa ratišta na ratište. Njen posao je tamo gde su ratovi, gde je kriza, gde je već izbio rat ili tek treba da izbije. Vera Cedrel naprosto mora biti tamo. Vera Cedrel je novinar sa naših prostora. Srela sam je slučajno, tada je imala sran u…