• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.39 Vladimir Martinović bio je samo na proputovanju kroz Beograd do ponovnog susreta sa ajkulama, sa kojima, izgleda, dobro izlazi na kraj. Dok boravi u Beogradu u maloj radnji za iznajmljivanje bicikala za turistički obilazak Beograda, pokazuje nam slike svojih susreta sa ovim morskim…

  • Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.30 Vladimir Martinović bio je samo na proputovanju kroz Beograd do ponovnog susreta sa ajkulama sa kojima dobro izlazi na kraj. Dok boravi u Beogradu u maloj radnji za iznajmljivanje bicikala za turistički obilazak Beograda, pokazuje nam slike svojih susreta sa ovim morskim nemanima…