Krici i šaputanja Ljiljane Drezge – 26. maj 2019.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:58 Ovih dana Ljiljana Drezga vratila se iz Berlina, gde je bila pozvana da predstavlja umetnike Južnog Balkana u Kulturnom centru Južne Evrope. Njena umetnost je oduvek privlačila pažnju onih koji su stremili ka neobičnom i onoj umetnosti koja ide unapred. To je i bio razlog da je posetim u njenom domu-ateljeu, gde stvara daleko od svega što može da poremeti njen svet vizija i nadanja. Ova…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Porodična kuća Jevrema Grujića pamti sedam generacija. Tu kuću čuvaju Lazar, Alek i Branka, koji u ovoj kući i dan-danas žive: Lazar Šećerović, prevodilac, Aleksandar Conić, reditelj, i Branka Conić, psiholog . Oni zajedno rade na promociji vidljivosti našeg nacionalnog blaga. Ovaj…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 16:45 Uvek je znao da su kontakti sa ljudima i prepoznavanje onih koji odlučuju ili koji će tek odlučivati posebno važni. Još dok je bio novinar-izveštač sa velikog broja kriznih područja, uključujući i naše, njegovi izveštaji bili su više od novinarske opservacije. Kao dopisnika mreža…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:45 Nedavna izložba „Stvaranje Jugoslavije“ u zgradi SIV-a odvela me je u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde srećem Radovana Cukića, kustosa ove izložbe, koji mi govori o odabiru svega što je trebalo izdvojiti da se dočara stvaranje zemlje koje više nema. Muzej Jugoslavije…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17.52 Kada se pojavio u Beogradu leta 2016. godine, Gojko Mitić mora da je bio u neverici da je retko ko znao za njegovu neverovatnu karijeru u nekadašnjoj Istočnoj Nemačkoj, a kasije i u ujedinjenoj Nemačkoj, kada je iza sebe ostavio veliki broj avanturističkih filmova u kojima je igrao…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.30 Tri priče koje govore o tome da je veoma važno raditi posao koji se voli jer se energija koju ulažete u posao višestruko pojačava a da to i ne osetite. Kako drugačije objasniti entuzijazam koji krasi osobe koje u svom radu vide mnogo više od samog posla. Posetila sam Hansa Ulrihta…