Važno je voleti – 21. april 2019.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.30 Tri priče koje govore o tome da je veoma važno raditi posao koji se voli jer se energija koju ulažete u posao višestruko pojačava a da to i ne osetite. Kako drugačije objasniti entuzijazam koji krasi osobe koje u svom radu vide mnogo više od samog posla. Posetila sam Hansa Ulrihta Obrista (Hans Ulrich Obrist) – kritičara, kustosa i istoričara umetnosti – koji se nalazi na čelu svetski…