Malagurski – vrlo lično – 21. februar 2021.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30

Kako je Boris Malagurski od detinjstva posmatrao svet oko sebe očima odraslog i odmeravao gde je ono dobro u ljudima…

Iselio se u Kanadu sa roditeljima i samo nastavio opservaciju nove sredine u koju je došao da živi.

Kao dečak bio je već u stanju da prepozna nove situacije i da ih upoređuje. Sve je to beležio svojom kamerom koju je imao još kao đak u Subotici. Po tome su ga i zapamtili njegovi drugovi.

Boris Malagurski sa kamerom u osnovnoj školi u Subotici

Obišao je mnogo zemalja, mnogo toga video, sa mnogim ljudima se susretao i razgovarao sa istom znatiželjom kao na prvim snimcima koje je poslao.

Srećem ga posle dugog niza godina – danas kao afirmisanog autora, koji sa suprugom i sinom živi u Beogradu.

Mira Adanja-Polak i Boris Malagurski sa suprugom i sinom

Teško je bilo poverovati da je prve snimke, koje sam sačuvala i koje je poslao poštom iz Kanade na televiziju, danas samo nastavio – posmatrajući svet oko sebe znatiželjnim očima i željom da ga poboljša, a nas načini razumljivijim.

Zanimljivo je bilo videti taj njegov put od dečaka do zrelosti.

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar