• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.37 Kada su Izraelci počeli da grade po Beogradu, to je bilo dosta brzo i efikasno. Zgrade su nicale, naselja su se pojavila, menjajući sliku Beograda. Sve se odvijalo nekako brže od onoga na šta smo navikli i dosta je bilo nagađanja kako oni to rade… postoji li neki skriveni recept…