• Autor: Mira Adanja-Polak

    Kada sam čula da je umro Dejvid Rokfeler, nisu me iznenadili pozivi mojih kolega novinara da me podsete da sam jedini tada jugoslovenski novinar razgovarala sa njim u vreme održavanja konferencije MMF-a u Beogradu. Sećam se da tada nisam razumevala tu količinu uznemirenja i napetosti koja ga je okruživala. Stajao je dosta izdvojen od…