• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17.19 Časlav Maksić je master nauka, i to onih koje svojim znanjem dopiru do najtananijih skrivenih veština koje su danas na ceni. Radeći kao rukovodilac grupe za informacionu bezbednost i interoperabilnost organa državne uprave, Časlav Maksić je i sudski vestak za informatičku forenziku…