Šta su poklanjali Titu? – 5. maj 2019.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:45 Nedavna izložba „Stvaranje Jugoslavije“ u zgradi SIV-a odvela me je u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde srećem Radovana Cukića, kustosa ove izložbe, koji mi govori o odabiru svega što je trebalo izdvojiti da se dočara stvaranje zemlje koje više nema. Muzej Jugoslavije, nama poznatiji kao Muzej 25. maj, u rekonstrukciji je i svi predmeti koji obeležavaju jedan dug period…