• Autor: Mira Adanja-Polak

    Sada su skoro svi već sigurni da su stvari došle do samog dna. U to ih uverava još jedna devalvacija koja je sve radnje prvo opustošila pa zatvorila. U radnjama već dugo i nije bilo ničega. Na momenat mogle su ove prodavnice, bar po tome što cene nisu bile istaknute, da podsete na ekskluzivne butike na Petoj aveniji. Kakva ironija…