• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:13 Sve tri priče govore o lepom i korisnom. Važno je čuti ljude koji borave u našoj zemlji, koji ovde rade i koji opažaju našu sredinu. Njihovo gledanje na nas je korisno i doprinosi uvek boljem razumevanju i uspehu zajedničkog posla. Uvek je koristan pogled iznutra, a često korisniji…

  • Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.37 Kada su Izraelci počeli da grade po Beogradu, to je bilo dosta brzo i efikasno. Zgrade su nicale, naselja su se pojavila, menjajući sliku Beograda. Sve se odvijalo nekako brže od onoga na šta smo navikli i dosta je bilo nagađanja kako oni to rade… postoji li neki skriveni recept…