• Autor: Mira Adanja-Polak

    Kada sam prvi put čula ovog mudraca, učinio mi se zanimljivim. Danas ga, u potpuno novoj situaciji, ponovo gledam i slušam, i kao da još bolje razumem njegovu poruku. Važno je dobiti prave poruke u pravo vreme. Vaša Mira (Sadguru Džagi Vasudev)