Prvi čuvar Jovanke Broz – 4. decembar 2022.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:20

Živimo u sredini u kojoj se mnoge istine saznaju naknadno. O Jovanki Broz nije još ispričana prava priča – kao da nije prošlo još dovoljno vremena.

Nedavno smo zavirili u njen orman, a ovih dana prisustvujemo reviji u kreativnoj obradi njenog stila. Mladi kreatori iz republika nekadašnje Jugoslavije doprinose oživljavanju tog vremena.

Da bismo o ličnosti Jovanke Broz saznali još više, intervjuisala sam Milanka Gaševića – Gašu. On je radio kao policajac, čiji je posao bio da čuva Jovanku Broz od prvog dana kada su je odvojili od Tita i kada se doselila iz belog dvora u Bulevar mira broj 75. Tu je ostao čitavih 15 godina.

Prvo su ga postavili da stoji ispred kapije, pa je nakon nekog vremena dobio kućicu u dvorištu ove vile, a na kraju svog službovanja u Beogradu premešten je u samu vilu gde je Jovanka Broz boravila.

Među njima se vremenom razvilo prijateljstvo koje je trajalo sve do premeštaja Milanka Gašovića na novi posao u konzulat u Minhenu.

Milanko Gašević Gaša i Jovanka Broz

On govori prvi put o njihovom prijateljstvu i izgrađenom poverenju koje on nikada nije prekršio. Poštovao je njenu privatnost.

Govori o tome da je Jovanka Broy mogla slobodno da se kreće, ali da nije mogla biti bez pratnje i obezbeđenja, koje je tu bilo radi njene lične bezbednosti.

Kao pravi čovek bezbednosti, nije do sada podelio svoja sećanja na to prijateljstvo.

Sećam ga se kao čoveka koji me je puštao do Jovanke Broz, na intervjue koje sam radila. Posle 40 godina sam ga potražila i zabeležila sećanja u njegovom domu.

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar