• Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:20 Živimo u sredini u kojoj se mnoge istine saznaju naknadno. O Jovanki Broz nije još ispričana prava priča – kao da nije prošlo još dovoljno vremena. Nedavno smo zavirili u njen orman, a ovih dana prisustvujemo reviji u kreativnoj obradi njenog stila. Mladi kreatori iz republika…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Izložba „Stvaranje Jugoslavije“ koja je bila u zgradi SIV-a odvela me je tada u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde sam srela Radovana Cukića, kustosa te izložbe, koji mi je govorio o odabiru svega što je trebalo izdvojiti da bi se dočaralo stvaranje zemlje koje više…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:22 Brioni su dugo bili nepoznanica, a i danas su obavijeni nekim velom nedostupnosti i malih tajni… Počela je njegova modernizacija, ali se ulaže veliki trud da ostane autentičan kao svedok jednog vremena. Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme. Često se…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, ponedeljak, RTS 1, 21:40 U seriji „Jovanka Broz i tajne službe“ čuli smo sve one koji su svedočili o svojim komunikacijama sa Jovankom Broz. U ovoj emisiji objavljujemo delove jedinstvenog intervjua koji je Mira Adanja-Polak radila sa Jovankom Broz u njenom domu u Beogradu, u vili gde je bila smeštena…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:25 Postoji neko nepisano pravilo da pravi svedoci ređe progovaraju. Važno je poznavati ih i steći njihovo poverenje. Važno je da govore jer su svedoci istorije. Njihova kazivanja mogu biti uvek od koristi. Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 16:00 Dok gledate seriju o Jovanki Broz na RTS, poslušajte nekoga ko je bio dugo u njenoj blizini dok je bila odvojena od Tita. Kazivanje njenog čuvara je autentično i istinito, a ja znam da mi nije rekao sve. Policajac Milanko Gašević – Gaša dobio je posao da čuva Jovanku Broz od prvog…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 14:15 Brioni su dugo bili nepoznanica, pa su i danas obavijeni nekim velom nedostupnosti i malih tajni… Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme. Često se nagađa i ko danas letuje. Otvaranje Briona bilo je postupno i do dana današnjeg ne možete videti baš sve, niti…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 20:20 Titov Muzej ima svoje tajne. Pitanje je da li sve ono što je tamo sakupljeno i stigne da se pokaže javnosti. Tito i Jovanka su stalno dobijali poklone. Pored tih predmeta imali su i svoje stvari koje su upotrebljavali u svakodnevnom životu… Uvek je bila nedoumica onih koji su ih…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:52 Kada je bila izložba „Stvaranje Jugoslavije“ u zgradi SIV-a, bio je to samo deo postavke onoga što Titov muzej poseduje. Zato sam otišla u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde sam upoznala Radovana Cukića, kustosa ove izložbe , koji mi je govorio o odabiru svega što je…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:45 Brioni su dugo bili nepoznanica, pa i danas. Obavijeni su nekim velom nedostupnosti i malih tajni… Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme. Otvaranje Briona bilo je postupno i do dana današnjeg ne možete videti baš sve, niti ulaziti u neke delove u kojima se…