• Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.28 Časlav Maksić je master nauka, i to onih koje svojim znanjem dopiru do najtananijih skrivenih veština koje su danas na ceni. Radeći kao rukovodilac grupe za informacionu bezbednost i interoperabilnost organa državne uprave, Časlav Maksić je i sudski vestak za informatičku forenziku…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17.19 Časlav Maksić je master nauka, i to onih koje svojim znanjem dopiru do najtananijih skrivenih veština koje su danas na ceni. Radeći kao rukovodilac grupe za informacionu bezbednost i interoperabilnost organa državne uprave, Časlav Maksić je i sudski vestak za informatičku forenziku…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 16.00 Časlav Maksić je master nauka, i to onih koji svojim znanjem dopiru do najtananijih skrivenih veština koje su danas na ceni. Radeći kao rukovodilac Grupe za informacionu bezbednost i interoperabilnost organa državne uprave, Časlac Maksić je i sudski veštak za informatičku forenziku…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15.30 Časlav Maksić je master nauka, i to onih koji svojim znanjem dopiru do najtananijih skrivenih veština koje su danas na ceni. Radeći kao rukovodilac Grupe za informacionu bezbednost i interoperabilnost organa državne uprave, Časlac Maksić je i sudski veštak za informatičku forenziku…