• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:45 Važno je podržati umetnika i kada je na početku. Mecene su danas ređe, ali ih ima. To je uradio Đorđo Markeđani kada je, kao direktor osiguravajuće kuće DDOR Novi Sad, odlazio u ateljee slikara, hrabrio ih i pomagao u samom startu njihovih karijera i ostajao u kontaktu sa njima…