• Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:25 Postoji neko nepisano pravilo da pravi svedoci ređe progovaraju. Važno je poznavati ih i steći njihovo poverenje. Važno je da govore jer su svedoci istorije. Njihova kazivanja mogu biti uvek od koristi. Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini…

  • Autor: Mira Adanja-Polak

    „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini Titovog života. Tih godinu dana svakodnevno mu je donosio poštu, saopštavao mu važne stvari. Tito bi sva dokumenta označavao slovom V, što je značilo da ih je video. Todor Mirković je po vokaciji bio…