Kada je umro Tito? – 28. novembar 2021.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:25

Postoji neko nepisano pravilo da pravi svedoci ređe progovaraju. Važno je poznavati ih i steći njihovo poverenje. Važno je da govore jer su svedoci istorije. Njihova kazivanja mogu biti uvek od koristi.

Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini Titovog života.

Tih godinu dana na Brdu kod Kranja, dok je Tito bio u bolnici, svakodnevno mu je donosio poštu i saopštavao važne stvari. Tito bi sva dokumenta pregledao i označavao slovom V, što je značilo da ih je video.

Todor Mirković i Josip Broz Tito

Todor Mirković je po vokaciji bio obaveštajac, koji je verovatno mnoge tajne i sam od sebe sakrio.

U svojoj 91. godini primio me je u svom domu i govorio o nekim detaljima koji mogu da budu zanimljivi kada god rekonstruišemo našu istoriju.

Josip Broz Tito i Todor Mirković

Posao koji je radio podrazumevao je diskreciju, preciznost i tačne podatke. Napisao je više stručnih knjiga. Njegovo kazivanje kao vrsnog poznavaoca odnosa istoka i zapada, kao i blokovskih odnosa, korisni su u rešavanju svih sličnih situacija.

Todor Mirković i Josip Broz Tito

Pitala sam ga kada je Tito umro. Koje tajne nikada nije nikome kazao? Kako on tumači jak akcenat koji je Tito imao kada je govorio? Da li ga je iko konsultovao kada su njegova znanja mogla da budu od koristi? Kako vidi sadašnju situaciju u zemlji.

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar