„Mistika žene“

Ideolog, prosvetitelj, pobornik za ženska prava je Beti Fridan, ranije domaćica, majka, supruga, a danas prvenstveno feminist, vođ ogromnog broja američkih žena, pisac mnogih knjiga. Zasad ćemo pomenuti samo omu …

Pročitajte više

Gore od droge

Nije dovoljno kupiti kartu i otići u Ameriku. Potrebno je da imate zakazan "apointment" — sastanak, ako želite da vidite bilo koju osobu, čak i najbliže. Jedino ko ne traži …

Pročitajte više

Neuroza „pet i po“

Kad smo se suočili s Amerikankom, ona nije bila žena s mnogo dece; nismo je ugledali u obaveznoj bašti s bazenom, i retko smo mogli da američku porodicu svake večeri …

Pročitajte više