Šta su poklanjali Titu – 30. decembar 2018.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30

Nedavna izlozba „Stvaranje Jugoslavije“ u zgradi SIV-a odvela me je u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde srećem Radovana Cukića, kustosa ove izložbe, koji mi govori o odbiru svega što je trebalo izdvojiti da se dočara stvaranje zemlje koje više nema.

Muzej Jugoslavije

Muzej Jugoslavije, nama poznatiji kao Muzej 25. maj, sada je u rekonstrukciji i svi predmeti koji obeležavaju jedan dug period vladanja Josipa Broza Tita sada su smešteni u nekoliko sala koje sam obišla sa Momom Cvijovićem, dugogodišnjim kustosom, arheologom po struci, koji je čitavu dokumentaciju preuzeo 1978. godine, kada se u muzeju zaposlio i počeo svoj istraživački rad.

Muzej Jugoslavije

Sve što se odnosilo na Tita do 1953. godine bilo je u posedu civilnog Titovog kabineta, a pod kontrolom vojske. Od 1953. do danas sve je zavedeno, obrađeno i sređeno u Muzeju Jugoslavije.

Muzej Jugoslavije

Obilazeći depoe, sada izmeštene zbog rekonstrukcije, opredelila sam se za razgledanje poklona koje je Tito dobijao. Imala sam vodiča Momu Cvijovića, iza kog stoji 30 realizovanih izložbi, a izdvajam autorske: „Na početku beše slonovača“, „Pokretna slika večnosti“, „Misliti Jugoslaviju“, „Zlatni album“ i još mnogo drugih gde je odvajao iz velikog broja Titovih dokumenata i predmete izložbe vredne pažnje kod nas i u svetu.

Muzej Jugoslavije

Obilazeći sale sa naslaganim poklonima koje je Tito dobijao – saznajemo dosta o ličnosti maršala, jer svi koji su mu poklanjali imali su želju da Tita odobrovolje i pogode mu ukus. Koliko su uspevali – prosudite sami.

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar