Šta su poklanjali Titu? – 8. maj 2022.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30

Izložba „Stvaranje Jugoslavije“ koja je bila u zgradi SIV-a odvela me je tada u depoe Muzeja Jugoslavije – u Muzej 25. maj, gde sam srela Radovana Cukića, kustosa te izložbe, koji mi je govorio o odabiru svega što je trebalo izdvojiti da bi se dočaralo stvaranje zemlje koje više nema.

Muzej Jugoslavije, nama poznatiji kao Muzej 25. maj je u vreme moje posete bio u rekonstrukciji i svi predmeti koji obeležavaju jedan dug period vladanja Josipa Broza Tita su tada bili smešteni u nekoliko sala, koje sam obišla sa Momom Cvijovićem, dugogodišnjim kustosom, arheologom po struci, koji je čitavu dokumentaciju preuzeo 1978. godine kada se u muzeju zaposlio i počeo svoj istraživački rad.

Muzej Jugoslavije

Sve što se odnosilo na Tita do 1953. godine bilo je u posedu civilnog Titovog kabineta, a pod kontrolom vojske. Od 1953. do danas sve je zavedeno, obrađeno i sređeno u Muzeju Jugoslavije.

Muzej Jugoslavije

Obilazeći depoe, tada izmeštene zbog rekonstrukcije, opredelila sam se za razgledanje poklona koje je Tito dobijao.

Muzej Jugoslavije

Imala sam vodiča Momu Cvijovića iza koga stoji 30 realizovanih izložbi, od kojih izdvajam one autorske „Na početku beše slonovača“, „Pokretna slika večnosti“, „Misliti Jugoslaviju“, „Zlatni album“ i još mnogo drugih, gde je od velikog broja Titovih dokumenata i predmeta odvajao za izložbu one vredne pažnje kod nas i u svetu.

Muzej Jugoslavije

Obilazeći sale sa naslaganim poklonima koje je Tito dobijao – saznajemo dosta o ličnosti Maršala, jer svi koji su mu poklanjali bavili su se i činjenicom da Tita odobrovolje i pogode mu ukus. Koliko su uspevali – prosudite sami.

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar