I reč je skalpel

Izreka „Slika vredi više od hiljadu reči“ nastala je, kažu, početkom 20. ve­ka u oglasima u američkim novinama. A domišljati Fred Bernard je 1927. godi­ne u oglasu upotrebio slogan „Slika vre­di deset hiljada reči“ i priznao da je to nazvao „kineskom poslovicom kako bi ga ljudi shvatili ozbiljno“.

U svetu medija, najjednostavnije rečeno, slika je ono što razlikuje televiziju od radija.

Ali emisija „Ekskluzivno“ Mire Adanje Polak, emitovana u nedelju 25. novembra na RTS 2 u 21.30, u kojoj je autorka razgova­rala s prof. dr Danicom Grujičić, neurohirurgom, načelnicom Odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije i redovnim profesorom na Medicinskom fakultetu u Beogradu, ništa ne bi izgubila da je prenošena na radiju. Slika je tu bila samo ram za otvorenu i zanimljivu priču.

Iskusna Mira Adanja Polak je demonstrirala šta znači biti novinar koji postavlja vrlo direktna pitanja, ali koji pažljivo sluša i ne prekida sagovornika dok ovaj govori o životu, odlu­kama, emocijama, a nadasve kada bez uvijanja kaže ono o čemu se, uglavnom, ćuti.

Na primer, može li se izgraditi uspešna karijera bez utica­ja politike ili otvoreno priznanje profesorke Grujičić da se na predsedničkim izborima 2012. godine kandidovala ispred Socijaldemokratske stranke Srbije, zato što joj je dojavljeno da na klinici postoje kolege spremne da joj „montiraju“ optužbu za primanje mita, a da je znala da svi predsednički kandidati prolaze rigoroznu proveru koja će onemogućiti lažiranje…

Bio je ovo razgovor pred kamerama koji je svakog gledaoca nate­rao da ga uporedi s mnoštvom praznoslovlja, nebitnih pitanja i još nebitnijih odgovora, pojavljivanja zarad pukog slikanja ili, još češće, samoreklamiranja…

Isto onako kako profesorka Danica Grujičić gama-nožem precizno na ljudskom mozgu razdvaja obolelo tkivo od zdravog, tako je i u ovoj emisiji odgovarala na pitanja iako se po neverbalnoj komunikaciji, pre svega, govoru tela i položaju ruku videlo da jedva čeka da se isključe kamere.

Bio je to presek karijere, ličnog života i stanja u društvu, posebno u našem zdravstvu, žene čiju stručnost svi visoko cene, ali ima mnogo i onih koji je ne vole.

Da je sreće i da se mladi televizijski novinari ne „hvale“ time kako nemaju vremena da gledaju program, ova emisija „Eksklu­zivno“ poslužila bi im kao vežba da nauče kako da se pripreme za razgovor, kako da upornošću nagovore sagovornika da sedne pred kamere i reflektore u ambijentu na kojem autor insistira i, najvažnije, kako da naprave svojevrsnu ispovest za pamćenje.

(Meri Bilić, „Politika“, TV revija, 30. novembar 2018)

Lakše ćete pratiti šta radim i emisije koje želite da pogledate ako preuzmete aplikaciju za Android i iPhone.

Ostavite komentar