Život posvećen kraljici – 11. septembar 2022.

„Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:04 Kraljica Elizabeta Druga, britanski monarh čija je vladavina najduže trajala, preminula je u 96. godini, posle 70 godina na tronu. U Londonu sam upoznala Huga Vikersa koji je čitav svoj život posvetio biografijama velikih ljudi, čija su imena vezana za identitet i istoriju Velike Britanije. Kao biograf kraljevske porodice pojavljuje se i kao tumač odnosa i svega što se događa u…