• Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:22 Brioni su dugo bili nepoznanica, a i danas su obavijeni nekim velom nedostupnosti i malih tajni… Počela je njegova modernizacija, ali se ulaže veliki trud da ostane autentičan kao svedok jednog vremena. Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme. Često se…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 17:25 Postoji neko nepisano pravilo da pravi svedoci ređe progovaraju. Važno je poznavati ih i steći njihovo poverenje. Važno je da govore jer su svedoci istorije. Njihova kazivanja mogu biti uvek od koristi. Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 14:15 Brioni su dugo bili nepoznanica, pa su i danas obavijeni nekim velom nedostupnosti i malih tajni… Znamo ko je odlazio i ko je mogao da letuje tamo u Titovo vreme. Često se nagađa i ko danas letuje. Otvaranje Briona bilo je postupno i do dana današnjeg ne možete videti baš sve, niti…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 20:20 Titov Muzej ima svoje tajne. Pitanje je da li sve ono što je tamo sakupljeno i stigne da se pokaže javnosti. Tito i Jovanka su stalno dobijali poklone. Pored tih predmeta imali su i svoje stvari koje su upotrebljavali u svakodnevnom životu… Uvek je bila nedoumica onih koji su ih…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:05 Rajko Rađenović jedan je od onih ljudi koji su radeći specifičan posao ostali dugo van javnosti. Kao osoba od poverenja, brinuo je o bezbednosti državnika i značajnih ličnosti. On je taj čovek koji je organizovao kompletnu sahranu Josipa Broza Tita i obezbeđivao dolazak mnogih…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja-Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 16:20 U vreme bolesti Josipa Broza Tita, mlad vojni lekar bio je na dužnost dežurnog lekara pored postelje Josipa Broza Tita, koji je ležao u Bolnici u Ljubljani. Lekar od poverenja, major dr Milomir Stanković , ispunjava naređenje, ostavlja svoju ženu u Beogradu i ne viđa je 6 meseci…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 Todor Mirković bio je lični sekretar Josipa Broza Tita u poslednjoj godini Titovog života. Tih godinu dana svakodnevno mu je donosio poštu, saopštavao mu važne stvari. Tito bi sva dokumenta označavao slovom V, što je značilo da ih je video. Todor Mirković je po vokaciji bio…

 • Autor: Mira Adanja-Polak

  „Mira Adanja-Polak – ekskluzivno“, nedelja, RTS 2, 15:30 U vreme bolesti Josipa Broza Tita, mlad vojni lekar bio je na dužnost dežurnog lekara pored postelje Josipa Broza Tita, koji je ležao u Bolnici u Ljubljani. Lekar od poverenja, major dr Milomir Stanković , ispunjava naređenje, ostavlja svoju ženu u Beogradu i ne viđa je 6 meseci…